Systeemdenken

Wij baseren onze adviezen en werkwijzen vooral de theorie van systeemdenken. Wij zien het onderwijs als een systeem waarbij niet ad hoc veranderingen plaatsvinden. Wij zijn steeds op zoek naar hefbomen die écht leiden tot betere resultaten. We baseren ons daarbij op literatuur van o.a. Fullan, Hargreaves, Hattie, Senge en vele anderen.