Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen en schoolbesturen in hun ontwikkeling. We doen dat vanuit het gedachtegoed van de lerende organisatie en de inzichten over levende systemen. Het team bestaat uit vijf personen, elk met hun eigen specialiteiten: Jan Jutten, Marjolein van der Klooster, Arsène Francot, Truus Römgens en Corrinne Dekker. Ieder heeft een achtergrond in het onderwijs, als leraar en/of als schoolleider. Een belangrijk uitgangspunt van Natuurlijk Leren is de zorg voor samenhang binnen een schoolsysteem. Voor een korte kennismaking met onze mensen, klik hier. 


Robert Pastoor is onderwijspsycholoog en specialist digitale middelen. Hij heeft een achtergrond als leraar, maar ook als ICT adviseur. Sinds de eerste computers de scholen in kwamen is hij betrokken bij de onderwijskundige inzet daarvan. Reeds in de jaren '90 van de vorige eeuw was hij bezig met (Automatische) Remedial Teaching. Geruime tijd adviseerde hij netwerken van ICT coördinatoren. De laatste jaren ligt daarbij de focus op de onderwijskundige meerwaarde van digitale middelen. Vanuit het gedachtengoed van Natuurlijk Leren is de focus nu op de inzet van digitale middelen die werkelijk leiden tot boeiend onderwijs.