Missie / visie

Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen bij het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Daarbij speelt de inzet van krachtige digitale middelen ook een belangrijke rol. Door goede inzet van die middelen wordt het onderwijs zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en daarmee effectiever.
We werken samen met leerkrachten en leiders aan scholen waarin kinderen gemotiveerd zijn om te leren. Dat lukt niet door met digitale middelen te doen wat we altijd al deden (maar dan digitaal). We willen op wetenschap gebaseerde keuzes maken waardoor onderwijs met digitale middelen werkelijk boeiender wordt. 

Meesterschap

Systeemdenken is voor Natuurlijk Leren een belangrijk uitgangspunt. Digitale middelen zijn slechts een onderdeel van het systeem. Wij hebben niet de illusie dat technologie de leraar kan vervangen. Wel denken wij dat elke leraar 'meester' kan worden in krachtige inzet van digitale middelen. 

Software  / apps

Natuurlijk Leren geeft adviezen over krachtige digitale middelen  die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Bij elke software, bij elke app stellen wij de vraag: hoe kan dit digitale middel helpen boeiend onderwijs te realiseren? De kracht zit hem meestal niet in de app, maar in de manier waarop die app wordt gebruikt.